Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni figyelmesen olvassa el Webáruházunk  Általános Szerződési Feltételeit, és csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelezően elfogad. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásban megkötöttnek minősül, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház használata során, annak működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére!

1./ Üzemeltetői adatok, információk

Cégnév: Illés Andrásné EV.

Székhely:  1072 Budapest, Dob u. 50. fszt. 24.

Telephely – üzlet cím: -

Panaszkezelés cím: 1072 Budapest, Dob u. 50. fszt. 24

Adószám: 66978558242

Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 41812089

Elektronikus levelezési cím: info@poloplaza.hu

Telefonos elérhetőség: +36305227080

Szállítási partner, partnerek megnevezése: GLS; FÁMA; MPL; DPD;

Személyes átvételei lehetőség: -

Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 09.00 – 17.00 óra között

Megrendelések teljesítésének átlagos ideje 2-14 munkanap

Webáruház domain: poloplaza.hu

2./ A megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

Kínálatunkban elsősorban ruházati és textil termékek szerepelnek, de széles választékban megtalálhatóak reklámajándékok is

3./ A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatók
 • ruházati termékek
 • reklámajándékok

A termékekre vonatkozóan megjelenített bruttó árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

4./ Rendelési információk 

Rendelést kizárólag a webáruház rendszerén keresztül tudunk elfogadni, de a már leadott rendelését telefonon is tudja módosítani munkatársunk segítségével. A megrendelés módosítására vagy lemondására a számla kiállításáig van lehetősége.

5./ A megrendelések feldolgozása 

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 09.00 – 17.00 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-14 munkanapon belül történik.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

6./ A megrendelt termékek fizetési lehetőségei:
 • utánvéttel: utánvétes fizetés esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 • előreutalással: előreutalásos fizetés esetén a visszaigazolásban közölt összeget Ön átutalja a visszaigazolásban megadott bankszámla számra. Az összeg tartalmazza az áru értékén felül a szállítási díjat is, tehát a futárnak már nem fizet semmit. Az árut az összeg beérkezése után adjuk át a futárnak. A csomag értékének előre történő kiegyenlítése esetén a házhoz szállítás díja kedvezőbb.
 • bankkártyával a Barion rendszerén keresztül: A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak.

  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
  Tájékoztató a barionról.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és a csomagoláson esetlegesen észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

7./ Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a GLS, a FÁMA, a DPD, és a MPL futárszolgálat kézbesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. Az  át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

8./ Házhoz szállítás díjszabása

A futárszolgálatok által kiszállított csomagok után, a következő díjakat számoljuk fel:

 • 24999Ft értékhatárig > 1290Ft-1590Ft/csomag
 • 25000Ft felett> ingyenes 

 AZ UTÁNVÉT KEZELÉS DÍJA 490Ft, AMIT MINDEN UTÁNVÉTTEL KÉZBESÍTETT CSOMAGNÁL FELSZÁMÍTUNK

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben utánvétes fizetés esetén, a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

9./ Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Illés Andrásné ev. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön -választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Illés Andrásné ev nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10./ Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 9. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát  elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11./ Jótállás

A Vállalkozást az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt terméktípusokra vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama egy év, amely a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Vállalkozás egyes termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást is vállalhat, amelynek időtartama a fenti kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet.

A Vállalkozás az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Vásárló általi átvételekor adott jótállási jegyen szereplő adatok útján közli.

12./ Elállási/felmondási jog gyakorlása 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Illés Andrásné ev.

1072 Budapest, Dob u.50. fszt. 24.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási

nyilatkozat-mintát is. (Ászf. 17. pont)

Nyilatkozatát online kitölthető űrlapon keresztül is elküldheti, az info@poloplaza.hu email címre.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

13./ Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

14./ Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog:
 • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
 • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
 • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
 • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza
15./  A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok
 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

A megrendelés folyamán rögzített adatokat Illés Andrásné ev. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@pololaza.hu email címen, vagy elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

16./ Regisztrációkor megadandó adatok

A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

 • e-mail cím
 • használni kívánt jelszó
 • név
 • telefonszám
 • irányítószám
 • település
 • utca, házszám
 • emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:

 • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
 • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
 • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában),
 • számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége,
 • korábban megadott adatok
17./ Statisztikai adatok, Cookie-k (sütik)

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat Illés Andrásné ev.kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az Illés Andrásné ev. által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a : http://www.google.com/analytics weboldalon.

  

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

 

Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

 

A személyes adatok védelme

 

1./ AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

 • 1. Az Ön személyes adatainak kezelője Illés Andrásné e.v. (a továbbiakban csak„adatkezelő”),székhelye: 1072 Budapest, Dob u. 50. fsz. 24. cégjegyzékszáma41812089
 • 2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: Illés Andrásné e.v. 1072 Budapest, Dob u. 50. fsz. 24. E-mail cím: poloplaza.hu@gmail.com Telefonszám: 06.30.522-7080
 • 3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

 

2./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

 • 1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

 

3./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

 • 1. A személyes adatok feldolgozásának célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás illetve a megrendelés teljesítése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

 

 • 2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.


  4./ A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 

 • 1. Az adatkezelő a személyes adatait 5 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 
5./ A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

 

 • 1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint Bohemiasoft s.r.o. társaság, mint a webáruház készítője, és fenntartója, a DPD, a FÁMA, a MPL, és GLS futárszolgálatok, az Online Comparison Shopping Kft. az  árukereso.hu Megbizható bolt programján keresztül, a Barion Payment Zrt., a bankkártyás fizetéhez kapcsolódóan.

 
 6./ AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

 • 1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
  - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  - személyes adatainak helyesbítésére
  - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  - személyes adatait áthordozni
 • 2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az poloplaza.hu@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.
 • 3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 • 4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény.

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja Illés Andrásné ev.általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

Elállási nyilatkozat - minta

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT - MINTA


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és
juttassa vissza)


Címzett:
Illés Andrásné ev.
1072 Budapest, Dob u. 50. fszt. 24.


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk
elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére
vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:


Szerződéskötés (Megrendelés) száma, időpontja /átvétel időpontja:


A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) bankszámla száma, ahova a visszautalást kéri(k):


A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 


Dátum:…………………………………

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

1./ AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
 • 1. Az Ön személyes adatainak kezelője Illés Andrásné e.v. (a továbbiakban csak„adatkezelő”),székhelye: 1072 Budapest, Dob u. 50. fsz. 24. cégjegyzékszáma41812089
 • 2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: Illés Andrásné e.v. 1072 Budapest, Dob u. 50. fsz. 24. E-mail cím: poloplaza.hu@gmail.com Telefonszám: 06.30.522-7080
 • 3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
2./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
 • 1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).
3./ A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
 • 1. A személyes adatok feldolgozásának célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás illetve a megrendelés teljesítése, üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.

 

 • 2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.
4./ A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

 1. Az adatkezelő a személyes adatait 5 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

5./ A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI
 • 1. Személyes adatainak további kedvezményezettjei a Bohemiasoft s.r.o. cég (a szerver kezelője), az Unihost s.r.o. cég (a szerver kezelője) és a Casablanca INT cég (az adatközpont üzemeltetője), valamint Bohemiasoft s.r.o. társaság, mint a webáruház készítője, és fenntartója, a DPD, a FÁMA, a MPL, és GLS futárszolgálatok, az Online Comparison Shopping Kft. az  árukereso.hu Megbizható bolt programján keresztül, a Barion Payment Zrt., a bankkártyás fizetéhez kapcsolódóan.
6./ AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 • 1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
  - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
  - személyes adatainak helyesbítésére
  - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
  - személyes adatait áthordozni
 • 2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az poloplaza.hu@gmail.com e-mail címen vonhatja vissza.
 • 3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
 • 4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény.

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

Vásárlási tudnivalók
Méretcsere tájékoztató

Méretcsere tájékoztató


Csere igényét a csomag átvételétől számított 7 napig jelezheti. Csak eredeti csomagolású
terméket áll módunkban kicserélni. Használt, kimosott terméket nem lehet kicserélni.
Inget, blúzt, fehérneműt, egészségügyi okokból nem cserélünk.
A cserére vonatkozó igényét úgy tudja jelezni felénk, hogy a lent megjelölt adatokat emailben
elküldi a poloplaza.hu@gmail.com email címre. Az email tárgya az legyen, hogy „csereigény”.
Ezután küldünk egy futárt a termékért, aki egyúttal átadja a csereterméket. A visszaküldeni
kívánt terméket be kell csomagolni, hogy a futár el tudja szállítani.
A csere díja tartalmazza a ki és visszaszállítás díját is, az esetleges különbözettel együtt.
Olcsóbb termék választása esetén kell megadni a bankszámlaszámot, melyre visszautaljuk a
különbözetet.


Szállítási díj:

Előreutalással: 2500Ft. – A cserecsomagot a szállítási díj, és az esetleges különbözet
bankszámlánkra történő beérkezése után adjuk át a futárnak.
Bankkártyás fizetéssel 2500Ft. – Emailben küldünk egy számlát, amely alapján
bankkártyával ki lehet fizetni a számla összegét. A cserecsomagot a számla
összegének bankszámlánkra történő beérkezése után adjuk át a futárnak.
Utánvéttel 2990Ft. - A cserecsomag szállítási díját, és az esetleges különbözetet a
csomag kézbesítésekor a futárnál kell fizetni készpénzben.

Méretcseréhez adja meg az alábbi adatokat:
Név:
Rendelés száma:
Rendelt termék cikkszáma/neve:
Rendelt szín/méret:
Új termék cikkszáma/neve:
Új szín/méret:
Fizetés módja:
Szállítási cím:
Email cím:
Telefonszám:
Bankszámlaszám*:
*Bankszámlaszám kizárólag akkor, ha a méretcsere esetén visszautalás szükséges.

 

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG GYAKORLÁSA

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Illés Andrásné ev.

1072 Budapest, Dob u.50. fszt. 24.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (Ászf. 17. pont)

Nyilatkozatát online kitölthető űrlapon keresztül is elküldheti, az info@poloplaza.hu email címre.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.


13./ AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.


14./ NEM ILLETI MEG A FOGYASZTÓT AZ ELÁLLÁSI / FELMONDÁSI JOG:
  • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.
  • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra.
  • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek.
  • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.
  • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza


ELÁLLÁSI NYILATKOZAT - MINTA  1. Elállási nyilatkozat


 (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


 Címzett:


Illés Andrásné ev.


1072 Budapest, Dob u. 50. fszt. 24.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk

elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy

az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) bankszámla száma, ahova a visszautalást kéri(k): 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

Dátum: